پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

مصاحبه دکتر شادی بلوریان، پژوهشگر برگزیده جهاددانشگاهی و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با شبکه خبر

چهارشنبه ، 08 دي 1400

مصاحبه