پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

اعضا پژوهشکده

دوشنبه ، 23 ارديبهشت 1398

اعضا
 دکتر فرشته حسینی- معاون آموزشی پژوهشی

 

دکتر حسین ثابت سروستانی

پژوهشگر

رزومه

                                               
    گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

 

      دکتر الناز میلانی

    پژوهشگر(عضو هیات علمی)

 رزومه

                           
                   گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی  مواد غذایی

 

  دکتر زهرا نظری

    پژوهشگر

 رزومه

آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی پژوهشکده

 

  مهندس شقایق هنگوال - کارشناس مسئول آزمایشگاه