پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA
لیست مقالات
شماره ردیف
عنوان مقاله
تاریخ چاپ
1
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی میوه عناب رشد یافته در ایران
1398/06/26
2
"Extraction of phenolic compounds from rhubarb roots (Rheum ribes) using high intensity ultrasound "
1396/06/15
3
"Nutritional and functional properties of extruded snacks enriched with Apple pomace-wheat flour "
1396/06/15
4
"Puffed Expanded Snack Prepare from Partially Defatted Almond "
1396/09/01
5
A review of research on the application of time-temperature indicator in inteligent packaging a novel food safety strategy
1396/01/01
6
An optimum pH reagent for Microbial Time-Temperature Indicator (MTTI) in intelligent packaging of milk
1396/06/15
7
Assessment and Monitoring of Saffron Microbiological criteria
1395/09/05
8
bioactive peptides as functional foods
1396/06/15
9
Challenges with saffron adulteration in Iran
1395/08/02
10
Chicken by-product gelatin: an alternative to halal gelatin
1396/09/22
11
Color and organoleptic properties of functional Nabat (rock candy) containing encapsulated crocin at different storage condition
1396/01/01
12
effect of baking condition on the quality of pasta containing natural color of curcumin
1395/01/01
13
effect of fat substitutes on the texture and sensory properties of low fat cream cheese
1397/06/02
14
effect of guar and xanthan on physicochemical properties and acceptance of reduced nsugar pomegranate pastille
1396/06/15
15
EFFECT OF INULIN ON PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF LOW-CALORIE SOUHAN DESSERT
1397/09/28
16
effect of sorbitol,xylitol and maltitol on the quality of sugar free cakes
1396/06/15
17
effect of suplements on cancer
1396/09/08
18
Effects of alkaline extraction method on physicochemical, nutritional and functional properties of quinoa protein isolate
1396/01/01
19
Effects of different extraction condition on the annatto dye yeild using response surface methodology
1396/01/01
20
Formulation of low fat Synbiotic flavored coating in order to production of functional extruded snack
1396/07/14
21
FUNCIONAL PROPERTIES OF EXTRUDED FIBER FROM FOOD PROCESSING BY-PRODUCTS
1396/07/25
22
Functional and microstructure properties of textured whole Soy bean
1396/06/15
23
functional bread formulation and its nutritive and sensory evaluation
1396/06/15
24
Functional liquid kashk based on native inulin and guar gum
1396/06/15
25
Functional Puffed Snack Based on Fiber Supplement (Sesame oil cake- wheat bran)
1396/09/01
26
Gelatin replacement using enzyme modified starch
1396/09/22
27
Health safety of food colorants: Challenges and opportunities
1396/06/15
28
Investigation of lycopene content (natural functional pigment) in two variety of watermelon : Mahboobi and Charlstongary
1396/01/01
29
Lycopene, a functional natural pigment in food industry
1396/01/01
30
Ohmic extraction of pectin from orange juice waste: electrical conductivity, energy efficiency and the pectin yield
1396/06/15
31
Optimization of enzymatic extraction of pectin from orange juice waste
1396/06/15
32
Optimization of low-fat cream cheese formulation using the response surface method
1397/06/02
33
production and properties of synbiotic ice cream using fibers from fruit wastes and lactobacillus cases LC-01
1396/06/15
34
Production of functional chocolate fortified with nanostructured lipid carriers containing vitamin E
35
Quinoa, a valuable source of protein in human diet
1278/10/11
36
rheological properties and physical quality
1398/08/16
37
Rheological properties of functional bread fortified with bean flour and date kernel fiber
1396/01/01
38
role of consumption of plant foods in preventing cancer
1396/09/08
39
silymarin prevents diabetes
1397/12/22
40
study the effect of sugar beet fiber and micro encapsulation on the viability of lactobacillus casei lc-01 in probiotic yogurt
1395/06/16
41
The comparison of the functional foods, food supplements and nutraceuticals: a concise review
1396/06/15
42
the effect of adding sorghum malt powder on reological properties of dough and quality and shelf life of gluten free molded based on potato flour
1396/06/15
43
THE EFFECTS OF SUGAR SUBSTITUTE AND INULIN AS FAT MIMETIC ON THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SUGAR-FREE REDUCED-FAT DAIRY DESSERT
1397/09/28
44
use of bioactive peptides for cancer treatments
1396/08/09
45
آنزیم های غذایی: حلال یا حرام؟
1396/09/22
46
اتانول حلال در صنایع غذایی
1396/09/22
47
اثر پیش تیمار فراصوت و گرمایی بر مشخصات روغن ماهی استخراج شده از ضایعات
1396/06/15
48
اثر سطح تماس با دمای نگهداری بر پایداری اکسایشی گردو
1396/06/15
49
اثر شرايط فرايند اکستروژن بر ويژگيهاي بيوفيزيکي و ماکروساختار فراورده حجيم شده حاوي بادام-ذرت
1395/09/19
50
ارزيابي اثرات مهاركنندگي عصاره اتانولي Rheum palmatum علیه برخی ميكروارگانيسمهاي پاتوژن مواد غذايي در شرايط آزمايشگاهي
1395/06/01
51
ارزيابي ويژگي‌هاي تکنولوژيک و بيوفيزيک پودر نوشيدني فوري بر پایه آرد بافت داده شده بادام-ذرت
1395/12/09
52
ارزیابی اثر فعالیت آبی بر کیفیت مغز بادام زمینی طی نگهداری تسریع شده
1397/02/05
53
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی بیکسین )رنگ طبیعی حاصل از دانه آناتو( در فرمولاسیون دراژه اسنک حجیم
1395/12/10
54
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی بیکسین در فرمولاسیون دراژه اسنک حجیم
1395/12/01
55
ارزیابی مشخصات فیزیکوشیمیایی نسترن کوهی رشد یافته در برخی مناطق ایران
1397/02/05
56
ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه نسترن کوهی چند منطقه ایران
1397/02/11
57
ارزیابی کارایی عناب در فرمولاسیون غلات صبحانه
1398/06/04
58
استفاده از پپتیدهای زیست فعال در درمان سرطان
1396/09/08
59
استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب فراسودمند
1396/01/01
60
اسید فیتیک و راه های کاهش آن
1395/08/13
61
اصلاح آنزیمی چربی ها و روغن های خوراکی با استفاده از آنزیم های لیپاز و فسفولیپاز
1397/02/11
62
اصلاح آنزیمی چربیها و روغنهای خوراکی با استفاده از آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز
1397/02/05
63
بررسي اثر ضدميكروبي عصاره متانولي گياه ريوند چيني به روش ديسك ديفيوژن و ميكرودايلوشن
1395/07/01
64
بررسي تاثير سطوح مختلف كنسانترهي پروتئيني آب پنير و نشاسته اصلاح شده ذرت بر ويژگيهاي شيميايي پنير موزارلاي كم چرب
1395/07/01
65
بررسي تاثير سطوح مختلف كنسانترهي پروتئيني آب پنير و نشاسته اصلاح شده ذرت بر ويژگيهاي فيزيكي پنير موزارلاي كم چرب
1395/07/01
66
بررسی اثر پارامترهای دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر حلالیت تشکیل ژل و ویژگي امولسیفایری کنسانتره پروتئین سویا
1395/05/28
67
بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا با ساکارز بر روی خصوصیات ارگانولپتیکی نان شیر مال رژیمی
1396/07/20
68
بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا با ساکارز بر روی خصوصیات ارگانولپتیکی نان شیر مال رژیمی
1396/07/20
69
بررسی اثر جایگزینی قند گیاه استویا و سوکرالوز با ساکارز بر روی خصوصیات ارگانولیپتیکی شیر نارگیل
1395/12/01
70
بررسی اثرمتغییر های دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر برخی خواص عملکردی و پارامترهای رنگ کنسانتره پروتئینهای سویا با هدف کاربرد در فراورده های آردی
1395/08/13
71
بررسی تاثیر افزودن پودر هسته انار و تغییر پارامترهای فرایند بر ویژگی¬های ظاهری اسنک¬های حجیم بر پایه ذرت با استفاده از روش پردازش تصویر
1397/02/05
72
بررسی خصوصیات تغذیه‌ای گیاه کینوا و کاربرد آن در صنایع غذایی
1398/02/31
73
بررسی خواص ضدباکتری کامپوزیت اپوکسی/نانوذرهی مس اکسید علیه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی به روش تست ماکرودایلوشن
1398/05/03
74
بررسی فرایند اکستروژن بر ویژگی¬های حسی اسنک اکسترود شده حاوی آرد ذرت و هسته خرما
1397/02/05
75
بررسی فعالیت جذب رادیکال آزاد DPPH توسط عصاره انار
1396/09/08
76
بررسی ویژگی های بافتی نان شیر مال رژیمی حاوی استویا و اریتریتول
1396/07/20
77
بررسی ویژگی های رئولوژیکی دسرتخمیری غیرلبنی برپایه شیربادام
1398/06/28
78
بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه ژلاتین و نانو اکسید روی
1397/06/12
79
بسته بندی های نوین در حفظ میوه ها و سبزی های تازه برش خورده
1396/01/01
80
بهینه سازی تولید شیر طعم دار کم کالری با استفاده از استویا و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی
1395/12/01
81
بهینه سازی چند هدفه فرمولاسیون کره کدو حلوایی با استفاده از ژنتیک الگوریتم
1396/09/15
82
بهینه سازی شرایط استخراج رنگ خوراکی کلروفیل از شاتوت با استفاده از روش فراصوت
1395/07/27
83
بهینه سازی شرایط استخراج رنگ طبیعی کلروفیل از گیاه Alfalfa
1395/12/09
84
پیش بینی سرعت تشکیل محصولات اولیه و ثانویه اکسایش در گردو
1397/02/05
85
تأثیر رطوبت بر خصوصیات آرد سورگوم اکسترود شده
1395/08/13
86
تاثير تيمار اسيدي در توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه جهت كاهش آفلاتوكسينM1 در ماست
1395/07/01
87
تاثير تيمار حرارتي در توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه جهت كاهش آفلاتوكسينM1 در ماست
1395/07/01
88
تاثیر افزودن آرد سورگوم اکسترود شده بر خصوصيات رئولوژي و فیزیکی نان حجیم بر پایه گندم
1395/05/28
89
تاثیر سورفکتانت بر الئوژل موم کارنوبا و روغن کانولا به عنوان نیمه جامد با اسید چرب اشباع کم به عنوان جایگزین شورتنینگ
1397/09/28
90
تاثیر نانوذرات مساکسید در شبکه پلیمری اپوکسی و بررسی خواص ضدباکتری آن باروش دیسکی
1398/05/03
91
تولید نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه کنسانتره کشمش منطقه ملایر
1398/07/04
92
تولید کنسانتره از ارقام کشمش منطقه ملایر و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میزان ماندگاری-
1398/07/04
93
جایگزین های چربی بر پایه کربوهیدرات برای محصولات پخت کم کالری
1396/06/15
94
خصوصیات عملکردی، سلامتی زایی و تغذیه ای هیدروکلوئید های خوراکی
1396/09/15
95
دماي نقطه چسبندگي راهکار مناسب در ارزيابي مدت زمان ماندگاري پودرهاي غذايي ,
1395/09/19
96
روش های وکاربرد گندم سن زده در صنایع پخت
1398/11/08
97
شیرین کننده های طبیعی بدون کالری: مواد افزودنی ارگانیک با پایه گیاهی
1395/12/01
98
طبقه بندی و کاربرد نشاسته های مقاوم در صنعت غذای
1398/06/26
99
طبقه بندی و کاربرد های عمده ی پکتین
1398/06/26
100
قارچ‌های خوراکی به عنوان غذاهای فراسودمند ضدفشارخون
1395/12/01
101
مروري بر تاثير فرآيند اکستروژن بر ويژگي هاي آرد حبوبات
1395/08/13
102
مروری بر اثرات سینرژیستی و آنتاگونیستس عناب بر باکتری های دستگاه گوارش
1398/06/02
103
مروری بر ترکیبات فراسودمند گیاه داروئی نسترن کوهی
1395/12/09
104
مروری بر جنبه های داروئی آلوئین موجود در گیاه آلوئه ورا
1395/12/09
105
مروری بر رنگ های طبیعی به عنوان غذادارو و بررسی ویژگی های فراسودمند آن ها
1397/02/11
106
مروری بر کاربرد نعناعیان در لبنیات
1398/06/28
107
مروری بر کاهش کالری با استفاده از جایگزینی استویا در شیرهای طعم دار
1395/12/01
108
مروری برترکیب شیمیایی و خواص تغذیه ای یولاف،تریتیکاله،چاودار
1395/08/09
109
مطالعه تاثیر جایگزینی آرد گندم با آرد یولاف و تریتیکاله بر خواص حسی و حجم مخصوص نان بربری به روش طرح مخلوط
1395/08/09
110
نسترن کوهی، منبعی غنی از ترکیبات پلی فنولی: مطالعه مقایسه ای
1397/02/11
111
نقش ویژگی ممانعت اکسیژن پوشش های خوراکی در ارتقای کیفیت محصولات
1396/06/15
112
کارايي رنگ طبیعي کورکومین در فرمولاسیون دراژه فراسودمند میان وعده حجیم
1395/12/09
113
کارايي رنگ طبیعی کورکومين در فرمولاسیون دراژه فراسودمند ميان وعده حجيم
1395/12/09
114
کارایی رنگ طبیعی کورکومین در فرمولاسیون دراژه فراسودمند میان وعده حجیم
1395/01/01
115
کاربرد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای برحی
1395/01/01
116
کاهش میزان چربی شیر و محصولات لبنی: رئولوژی، پایداری و میزان مقبولیت محصول
1395/12/01
117
یک روش عملی برای فراوری روغن ماهی
1396/06/15