پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

اعضا پژوهشکده

دوشنبه ، 23 ارديبهشت 1398

********

                         دکتر فرشته حسینی- معاون آموزشی پژوهشی

                       دکتر حمیدرضا بیدخوری( سرپرست پژوهشکده)

 

                                          آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی پژوهشکده

  

                                                                                                                       مهندس شقایق هنگوال - کارشناس مسئول آزمایشگاه 

                                                       گروه پژوهشی افزودنی های غذایی

                                              دکتر فرشته حسینی

                                        پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                                                    رزومه

            دکتر حسین ثابت سروستان

                  پژوهشگر

                    رزومه

             دکتر حامد حسینی

                  پژوهشگر

                   رزومه

                 دکتر شادی بلوریان

            مدیرگروه(عضو هیات علمی)

                       رزومه

                                                    گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

                                                      دکتر مجید هاشمی

                                                پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                                                             رزومه

                  دکتر الناز میلانی

            پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                       رزومه

        دکتر شهرام بیرقی طوسی

       پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                رزومه

              مهندس غلامعلی گلی موحد

            مدیرگروه(عضو هیات علمی)

                         رزومه

                                               گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی  مواد غذایی

                                  دکتر بهاره صحرائیان

                                          پژوهشگر

                                            رزومه

                دکتر زهرا نظری

                    پژوهشگر

                     رزومه

              دکتر معصومه مهربان

            پژوهشگر(عضو هیات علمی)

                      رزومه

                     دکتر فخری شهیدی

                            مدیرگروه

                           رزومه