پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

شرکت نستله یک مرکز پژوهشی برای بسته بندی تاسیس میکند

شنبه ، 17 آذر 1397

شرکت

شرکت نستله امروز خبری را مبنی بر راه اندازی مرکز پژوهشی علوم بسته بندی برای پژوهش در حوزه توسعه راه حل های بسته بندی دوستدار محیط زیست، ایمن و عملگرا منتشر کرد. این اقدام یک گام در جهت رسیدن به تعهد شرکت برای تولید بسته بندی های 100 درصد قابل بازیافت است.
مدیر عامل شرکت نستله در این مورد گفت که ما قصد داریم در حوزه توسعه بسته بندی های زیست تخریب پذیر و پایدار، پیشرو باشیم. به همین دلیل ما توانمندی پژوهشی خود را برای توسعه مواد بسته بندی جدید مورد افزایش داده ایم. ما میخواهیم تولید پلاستیک را که عامل تخریب محیط زیست محسوب میشود را به حداقل برسانیم. این مرکز تحقیقاتی در شهر لوسان سویس واقع خواهد شد و مشتمل بر 50 نیروی پژوهشی و کلیه امکانات لازم در حوزه پژوهش خواهد بود. این مرکز در تعامل کامل با مرکز تحقیق و توسعه شرکت نستله، پژوهشگران دانشگاه و استارتاپ ها خواهد بود. تمرکز این موسسه بر تولید پلیمر های کامپوزیت، کاغذ های با کارایی بالا و تکنولوژی های مرتبط خواهد بود. همچنین محصولات تولید شده در چندین مرحله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.