پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

سرمایه گذاری شرکت INGREDION برای توسعه پروتئین های گیاهی

سه شنبه ، 11 دی 1397

سرمایه

شرکت بزرگ INGREDION 140 میلیون دلار برای توسعه پروتئین های گیاهی سرمایه گذاری میکند. در راستای اهداف گسترده برای توسعه پروتئین های گیاهی شرکت INGREDION، دو شرکت آمریکای شمالی برای تولید ایزوله پروتئین نخود، آرد حبوبات و کنسانتره پروتئنینی حبوبات اقدام خواهند کرد.
در فوریه 2018، این شرکت یک واحد فراوری سویا در شهر سیوک جنوبی را برای تولید ایزوله پروتئینی نخود تغییر کاربری داد و همچنین تغییراتی برای تولید پروتئین از سایر حبوبات مورد انجام شد. محصول خروجی این واحد تولیدی، ایزوله پروتئینی حبوبات با نام VITESSENCE می باشد.
در ادامه این پروژه، این شرکت قرارداد مشترک را با شرکت Verdient Foods, Inc. در کانادا به امضا رساند تا پروتئین و آرد های بر پایه نخودها، عدس ها و لوبیاها برای کاربرد های خوراک انسان تولید کند.
آقای Jim Zallie، رییس و مدیر اجرایی ارشد این شرکت میگوید: ما دریافتیم که پروتئین های گیاهی، یک بازار بزرگ و رو به رشد است زیرا تمایل مصرف کنندگان به جایگزین های پروتئین های حیوانی که پیوسته در دسترس باشد و دارای طعم مناسبی باشد، افزایش یافته است.