پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی

EN | FA

اولین ماشین خودکار فروش نان تازه عرضه شد

پنج شنبه ، 20 دی 1397

اولین

شرکت ویکینسون (wilkinsonbaking) اخیرا اولین ماشین خودکار تولید و عرضه نان قالبی، به طور کاملا خودکار را عرضه کرد. این دستگاه که جهت ارایه در فست فود ها و فروشگاه ها ارایه شده است، بدون دخالت انسان، تعداد 10عدد نان در ساعت را تولید و عرضه میکند. این دستگاه با نام تجاری BreadBot ارایه گردیده است. تنها ارایه مخلوط ارد و سایر اجزای سازنده در دستگاه تخلیه میگردد و سپس مراحل مخلوط کردن خمیر، بر اساس کنترل های وابسته به سنسور انجام میشود، همچنین مراحل پروف و پخت نیز در ادامه انجام شده و نان در ویترین دستگاه قرار میگیرد. از آنجا که دستگاه از گروه ماشین های خودکار فروش یا vending machine هست، مشتری با انتخاب نان، نان خود را با درجه حرارت لازم داغ یا سرد دریافت میکند.

در این دستگاه فرایند تولید هر عدد نان 90 دقیقه طول میکشد و هر شش دقیقه یک نان داغ آماده تحویل است. این دستگاه این قابلیت را دارد که 24 ساعته تولید انجام دهد. این شرکت همچنین قراردادی با یک شرکت آلمانی برای اعمال فرایند تخمیر درون دستگاه، انجام داده است. ویدیو زیر، نحوه عملکرد این دستگاه را نشان میدهد.