تاریخچه
استان خراسان یکی از مهمترین قطب‌های صنایع غذایی کشور است و پس از صنعت نساجی، صنعت غذا بزرگترین صنعت استان محسوب می‌شود. گستردگی حوزة فعالیت‌های این صنعت از یک سو و ضرورت رعایت استانداردها و ارتقاء کیفیت محصولات از سوی دیگر موجب شده است تا صاحبان این صنعت، تحقیق و پژوهش را به عنوان یکی از حلقه‌های اجتناب ناپذیر مجموعه مدیریتی خود مورد توجه قرار دهند.
جهاددانشگاهی واحد مشهد از سال 1369 فعالیت­های تحقیقاتی خود را در زمینه صنایع غذایی آغاز کرد. با توجه به مزیت‌های نسبی استان خراسان رضوی، لحاظ سیاستگذاری‌های کلان جهاددانشگاهی و توانمندی‌های موجود، پژوهشکده‌ علوم و فناوری مواد غذایی با سه گروه پژوهشی “فرآوری مواد غذایی” ،  “افزودنی‌های غذایی”  و “ کیفیت و ایمنی مواد غذایی” در سال 1386 تاسیس گردید. این پژوهشکده حمایت از پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه و خلق فناوری ملی در زمینة صنایع غذایی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

چشم‌انداز
برخورداری از گروه‌های پژوهشی کارآمد و کسب جایگاه مناسب در بین مراکز تحقیقاتی کشور

 
 
 
 
Copyright © 2012-2015 JDM All Rights Reserved